C.I.B SEUCH DKUCH DKV-12 NORDV-11-12-15 SEV-12
Trollängens Ragnar "Ragge" SE13949/2010
född 2009-12-17


"Ragge" i rörelse på Youtube / "Ragge" moving on Youtube
6 veckor 15 mån

BIG 2 , BIG 3, DKV 2012 NORDV 2012
i Herning Danmark

BIG-2 My Dog 2012

BIG-1 My Dog 2014

BIG-1 My DOG 2014BIS-4 MY DOG 2016

Godkänd Anlagsklass Viltspår

2011 ÖKL Vatten=10, Spår=10 SVK VVK

2011 UKL 9:a på fält 1:a pris

2012 ÖKL 2 X 7:a på fält 1:a pris

2013 EKL Vatten=9, Spår=9 SVK VVK

2014 EKL Vatten=10, Spår=10 SVK VVK

2014 EKL 1:a pris på Fält

2015 EKL 2ndra pris på Fält

Hd A,
v W fri

1 X BIS-valp
21 X BIR
3 X BIM
7 X CERT
2 X R-CACIB
17 X CACIB
6 X BIG-2
4 X BIG-3
8 X BIG-1
1 X BIS4
3 X BIS
DKV 2012
SEV 2012
NORDV 2011
NORDV 2012
NORDV 2015

Exteriörbeskriven 12 - 11
SJCH SV-04 SV-05 SV-07 SV-08 SV-09
NORDV-06
INT och NORDUCH
Trollängens Geisha
SV-05 J DKUCH DKJCH SUCH
Katholts Fini
Lord Vom Liether-Moor
J Agnes
J SUCH NUCH
Höökabos Nellie
Rondeslottet KF Kirin
J Claesbons Lova
Uri vom Ostetal Anton vom Coprayerhof Ingo II V.D.Wupperaue
Katja vom Seefleck
Sara vom Ostetal Birko vom Kronvitterberg
Romy vom Ostetal