SUCH NUCH Höökabo:s Nellie S30274 /2000 SK "Pinuppa"
3 år
HD = B DNA - testad fri von Willebrand
Jaktmeriter

3 x 2:a pris Elitklass
2 x 1:a pris Öppen klass 7 + 8:a på fält
3 x 2:dra pris i Öppen klass
10 -10 spår o vatten, bästa Öppenklasshund
2 x 1:a pris Unghundsklass 7 + 8 på fält
2 x 2:dra pris Unghundsklass
10 - 10 spår o vatten Unghundsklass,
bästa vattenhund
Bästa Apport på Skåneprovet VP
Godkänd Anlagsklass Viltspår
Eftersöksgrenar Falkenberg 2005
EKL Vatten = 10 Spår = 8
Bästa Vattenhund
Utställningsmeriter

Svensk Utställningschampion,
Norsk Utställningschampion
4 Cert, 2 Cacib, BIM, BIR, BIG-2